Brennwerttabelle

Holzarten & Brennstoffe
Kaminholz
Brennwert
KWh /RM
Kaminholz
Brennwert
KWh /KG
Zu ersetzende Menge Heizöl in Liter
Buchenholz (Weißbuche) -------2100 4,1 210
Buchenholz (Rotbuche) -------2100 4,1 210
Eichenholz -------2100 4,1 210
Eschenholz -------2100 4,1 210
Birkenholz -------2000 4,4 200
Kiefernholz -------1700 4,5 170
Erlenholz -------1500 4,2 150
Fichtenholz -------1500 4,5 150
Tannenholz -------1400 4,4 140
Braunkohle Briketts   5,5  
Holzbriketts
(Hartholz)
  5,1-5,5