Brennwerttabelle

Holzarten & Brennstoffe Kaminholz Brennwert KWh /RM Kaminholz Brennwert KWh /KG Zu ersetzende Menge Heizöl in Liter
Buchenholz (Weißbuche) ------- 4,1 210
Buchenholz (Rotbuche) ------- 4,1 210
Eichenholz ------- 4,1 210
Eschenholz ------- 4,1 210
Birkenholz ------- 4,4 200
Kiefernholz ------- 4,5 170
Erlenholz ------- 4,2 150
Fichtenholz ------- 4,5 150
Tannenholz ------- 4,4 140
Braunkohle Briketts   5,5  
Holzbriketts (Hartholz)   5,1-5,5